TFG-UV亚纳米色浆黑白红群青蓝绿紫桃红色浆
    发布时间: 2017-03-29 15:06    
TFG-UV亚纳米色浆黑白红群青蓝绿紫桃红色浆

 TFG系列色浆是用于UV体系的实色纳米色浆,具有遮盖力好,光泽度高,环保及气味小的特点。

颜色种类

 品名  产品颜色  C.I索引
 TFG-纳米白  白  PW6
 TFG-纳米普通黑  黑  BK7
 TFG-纳米柠檬黄  柠檬黄  PY 81
TFG-纳米中黄  中黄  PY154
 TFG-纳米金黄  金黄  PY83
 TFG-纳米橙  橙  PO34
 TFG-纳米大红  大红  PR254
 TFG-纳米紫红  紫红  PR146
 TFG-纳米桃红  桃红  PR122
 TFG-纳米紫色  紫色  PV23
 TFG-纳米蓝色  蓝色  PB 151
 TFG-纳米绿色  绿  PG7
 TFG-纳米群青  群青  群青
TFG色浆
案例应用